DETSKÁ RADOSŤ

                       
IBAN: SK7902000000001993318455
                  BIC:   SUBASKBX
                                          IČO:   31807119
                                         
DIČ:   2022100212       
Obsah stránky
 
 
Neprehliadnite
 
IBAN: SK7902000000001993318455
BIC:   SUBASKBX
IČO:   31807119
DIC:   2022100212
 
 
Počet videní:
  
 


DETSKÁ RADOSŤ 
 

Február 2015
Dňa 27.2.2015 sa uskutočnila valná hromada združenia.
Zišli sme sa v komornej zostave, zhodnotili sme činnosť združenia za uplynulé roky a hovorili sme aj o plánoch do budúcnosti. 
Počas našej 10-ročnej existencie sme dokopy zorganizovali 28 športovo-kultúrnych akcií, na lekárske prístroje pre JIS Bratislava sme vyzbierali 14 500,- eur a v poukážkach na individuálnu sociálnu pomoc išlo 7 500,- eur.

Ďakujeme Vám za každú pomoc a príspevok 

 Dušan, Ivetka a Karol

ale hlavne ďakujeme za deti, ktorým spravíme spolu veľkú radosť

Všetky výdavky budú postupne uverejňované v sekcii "Pomohli sme v núdzi"