DETSKÁ RADOSŤ

                        IBAN: SK7902000000001993318455
                  BIC:   SUBASKBX
                                          IČO:   31807119
                                         
DIČ:   2022100212       

Obsah stránky
 
 
Neprehliadnite
 
 
Počet videní:
  
 

Kontakt

Občianske Združenie Detská radosť

Hrdličkova 19/a
831 01 Bratislava
 

 IBAN: SK7902000000001993318455
 BIC:   SUBASKBX
 IČO:   31807119
 
DIČ:   2022100212       Predseda ZDR:

Dušan Demovič
Hrdličkova 19/a
831 01 Bratislava

Tel: 0905/355 234


Podpredseda ZDR:
Karol Thiry
Tel: 0904/507 950

Tajomník ZDR:
Ivetka Lostorferová
Tel: 0907/185 049


e-mail: detskaradost@detskaradost.sk