DETSKÁ RADOSŤ

                       
IBAN: SK7902000000001993318455
                  BIC:   SUBASKBX
                                          IČO:   31807119
                                         
DIČ:   2022100212       
Obsah stránky
 
 
Neprehliadnite

IBAN: SK7902000000001993318455
BIC:   SUBASKBX
IČO:   31807119
DIC:   2022100212

 
 
Počet videní:
  
 

O nás

Združenie detská radosť je tak, ako už jasne hovorí názov zoskupenie ľudí, ktorí chcú dobrovoľne pomáhať deťom. Naše aktivity sú orientované hlavne na deti zo sociálne slabších pomerov. Účelom je aspoň čiastočné zlepšenie podmienok pomocou našich sponzorských príspevkov.
Vyhľadávame hlavne deti z neúplných rodín, kde jeden z rodičov nedokáže z jedného príjmu poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť o deti. Či už je to preplatením nákladov na družinu, nákupom školských potrieb alebo poskytnutím nákupných poukážok.
Prostriedky získané poukázaním 2% z dane od našich prispievateľov sú použité na pomoc priamo takýmto rodinám.
Ďalšou významnou aktivitou je organizovanie adresných finančných zbierok na zakúpenie konkrétnych špeciálnych medicínskych pístrojov, ktoré sú potom darované na oddelenie detskej JIS v Bratislave. Výťažok z týchto zbierok je na nákup prístrojov použitý v plnej výške, t.j. 100% vyzbieranej sumy ide na zakúpenie prístroja.
Dlhodobo spolupracujeme so Základnou školou pre nepočujúcich v Bratislave kde prispievame sociálne slabším rodinám znášať náklady na pobyt detí v internáte školy. Naše rady sú otvorené pre každého, kto zdieľa podobný názor, a je ochotný pomôcť alebo prispieť. Našou prioritou nie je kumulovať financie, ale predovšetkým pomáhať deťom ku ktorým nebol osud až tak priaznivo naklonený.

Predseda združenia   

Dušan


IBAN: SK7902000000001993318455
BIC:   SUBASKBX
IČO:   31807119
DIC:   2022100212