DETSKÁ RADOSŤ

                        IBAN: SK7902000000001993318455
                  BIC:   SUBASKBX
                                          IČO:   31807119
                                         
DIČ:   2022100212       

Obsah stránky
 
 
Neprehliadnite
 
 
Počet videní:
  
 

Pomoc v núdzi

 

Máj 2015

p. Jana M. (Bánovce nad Bebravou) aj napriek tomu, že je vážne chorá, nemá uznaný plný invalidný dôchodok sa stará o 9-ročnú dcéru, pre ktorú si nemôže dovoliť platiť ani krúžky, pretože všetky výdavky ledva pokryjú výdavky domácnosti.

p. Miroslava G. (Blatné Remety) nás požiadali o pomoc, pretože napriek dávkam v hmotnej núdzi sú stále na hranici prežitia a nemôžu si dovoliť pre deti kúpiť nič navyše.

p. Jarmila T. (Lúčky) je matkou 2 detí, ktorá takisto poberá dávky v hmotnej núdzi, z ktorých vie zaplatiť len vodu a elektrinu a na základné potraviny jej ostáva už len veľmi málo peňazí.

Na p. Tatianu L. z Veľkých Levárov sme dostali kontakt cez FB, kde nás pani, ktorá spravuje stránku "Pomoc pre deti, ktoré to ale naozaj potrebujú", požiadala o pomoc. P. Tatiana sa stará o dieťa s DMO a aj napriek viacerým zbierkam na rehabilitácie sa im nedarí udržať rodinné financie nad vodou. 

Každej z nich sme prispeli nákupnými poukážkami v hodnote 60,- €.
 

Apríl 2015

p. Alžbete H. z  Vrbova sme poslali 60,- € v poukážkach, nakoľko je sama a stará sa o 6 detí. Aj napriek tomu, že poberá náhradné výživné na 5 detí, finančná situácia jej neumožňuje platiť všetky náklady na študujúce deti. 

p. Alene Š. v  Považskej Bystrice sme opakovane pomohli poukážkami za
60
,- €, nakoľko jej finančná situácia je dlhodobo zlá a veľakrát má problémy zaplatiť aj potraviny pre celú rodinu. 
 

December 2014

Vďaka dobrým ľudom, ktorí nám s dôverou poslali ich 2% z podielu zaplatenej dane, sme mohli tento rok opäť prispieť viacerým rodičom, ktorí nás už v minulosti kontaktovali a nejakú tú pomoc dostali. Myslíme si, že nákupné poukážky v hodnote 50,- € potešia každého rodiča, ktorý s námahou prežíva každý mesiac a bojuje s nedostatkom peňazí pre vlastné deti. A tak budú mať o kúštiček lepšie Vianoce pani: Jana D. z Bratislavy, pani Iveta D. z Košíc, pani Zuzana B. z Blatné Remety a pani Helena S. zo Slovenského Grobu.

Pre zlepšenie kritickej situácie na Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici s financovaním bežných potrieb na internát pre deti (ako je posteľná bielizeň, plachty a uteráky) sme prispeli na nákup týchto potrieb sumou 300,-€.
 

November 2014

Pani Emília B. z Beluše nás veľmi úprimným listom požiadala o príspevok na blížiace sa Vianoce. Táto pani je na invalidnom dôchodku a stará sa o dve vnúčatá. Cestovanie za doktormi je veľmi časovo a finančne náročné, pretože nielen ona sama, ale aj vnúčatá potrebujú trvalú zdravotnú starostlivosť. Poslali sme je preto poukážky v hodnote 50,- €.
 

Október 2014

v tomto mesiaci sme opäť pomohli Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici, a to finančnou pomocou 300,-€  na čiastočné uhradenie dlhu za sociálne slabšie rodiny, ktorým aj pri najlepšej snahe nezostávajú peniaze na cestovanie a ubytovanie v tejto škole. Snažia sa aspoň udržať dlh v únosnej miere, k čomu sme im dopomohli aj my.  

Pre deti Janka z Kútov, Petra zo Starej Turej, Martinu z Brestovian, Noriku z Bratislavy, Kristiana z Hlohovca a Dávida z Beckovskej Viesky sme každému z nich znížili dlh voči škole o 50,- €.
 

September 2014

Kontaktovala nás pani  Danka Karasova z ubytovne Fortuna v Bratislave ohľadne možnej pomoci pre rodiny v núdzi, ktoré bývajú v tejto ubytovni.

Poukážky v hodnote 60,-€ sme poskytli pani Jarmile H,. ktorá je na invalidnom dôchodku a stará sa o tri nezaopatrené deti. Výživné na tieto tri deti prestala dostávať z dôvodu, že otec prestal pracovať  a nie je žiadna cesta ako tieto prostriedky vymáhať. Náhradné výživné ešte nezačala poberať (až od októbra 2014)

Počas rozhovoru so sociálnou pracovníčkou sme ešte prispeli ďalším dvom rodinám, a to konkrétne poukážkami po 30,-€ pre pani Alžbetu K., ktorá je slobodnou matkou 6-tich detí. Najstaršia dcéra už má vlastné dieťa. Aj napriek tomu, že pani Alžbeta pracuje, jej príjem nepostačuje na pokrytie všetkých nákladov. Otec detí prispieva len sporadicky.
Pani Martina G. je matkou troch nezaopatrených detí a prišla o prácu. Privyrábala si brigádnicky a jej príjem pozostával len z rodinných prídavkov a výživného na deti. Aj napriek tomu, že si našla prácu, neprijali ju, pretože chcela od zamestnávateľa korektnú pracovnú zmluvu (!!) 
 

December 2013

Pani Helena zo Slovenského Grobu, ktorá zostala po tragickej smrti manžela sama na materskej dovolenke s dvoma deťmi, od nás dostala príspevok na stravu do škôlky pre malú Nikolku vo výške 100,-Eur. Vzhľadom na to, že nás o tento príspevok nežiadala ona sama, ale jej dobra priatelka (ktorá tiež prišla tragicky o manžela a zostala sama s dietaťom a aj napriek tomu žiadala pomoc nie pre seba ale pre druhého človeka v núdzi) rozhodli sme sa tejto pani poslat navyše aj 60,- Eur v nákupných poukážkach na nákup potravín.

Pani Iveta z Košíc je osamelou matkou 5 detí. Jedno z jej deti, Dávid má syndróm ADHD a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Príjem pani Ivety je 30 centov nad hmotnou núdzou, a teda paradoxne nemá nárok na žiadnu sociálnu výpomoc od štátu. Ako píše, deti neboli nikdy na lyžiarskom výcviku, v škole v prírode atď. Preto sme sa rozhodli zaslať jej poukážka na nákup potravín v hodnote 60,- Euro

Pani Zuzana z dedinky Blatne Remety nás poprosila o pomoc pre moje deti.Má dve deti vo veku 6rokov dievčatko a 8 rokov a spolu s manželom sú v hmotnej núdzi poberajú len sociálnu výpomoc. Uchádzajú sa o prácu, ale aj napriek dobrej spolupráci s ÚP sa im stále nedarí nájsť si prácu. Rozhodli sme sa teda poslať nákupné poukážky v hodnote 60,- Euro na nákup potravín na krajšie Vianoce pre túto rodinu.

Po opätovnej prosbe pani Márie z  Mojzesova, ktorá vychováva 4 deti sme aj jej zaslali poukážky v hodnote60,- Eur. Jej dcéra absolvovala náročné operácie a zdravotná starostlivosť o ňu zaťažuje rodinný rozpočet. Opatrovateľský príspevok jej bol zrušený, takže všetky tieto náklady na zdravotnú starostlivosť musí byť hradený z rodinného rozpočtu. Dúfame teda, že táto suma pomôže spraviť aspoň o trochu krajšie vianoce v tejto rodine

Oktober 2013

V tomto mesiaci sme sa opäť rozhodli pomôcť sociálne slabším a neúplným rodinám na Základnej škole internátnej pre nepočujúcich v Bratislave. Spolu s pani zástupkyňou riaditeľa tejto školy sme vybrali štyri rodiny ktoré žijú naozaj v ťažkých pomeroch a tým sme predplatili po 50,- Eur na stravu. Spolu sme tako prispeli sumou 200,- Euro

September 2013

Pani Andrea z Galanty sa na nás opäť obrátila s prosbou o pomoc pri zakúpení rehabilitačnej pomôcky pre jej 4 ročnú dcérku Alexandru, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá. Jej dcéra má nárok na príspevok od štátu pre invalidný vozík alebo špeciálny kočiar. Nakoľko v budúcom roku bude nastupovať do školy, bude potrebny hlavne vozík. Dovtedy však na prepravu nutne potrebujú ten špeciálny kočiar, na ktorý im už nikto nedá žiadnu dotáciu. Cena je až 1200,-Euro, čo je pomerne veľa na bežný domáci rozpočet. Preto sme sa rozhodli prispiet sumou 300,- Eur na nákup takéhoto veľkého kočiara pre telesne postihnuté deti.

 

December 2012

Dostali sme žiadosť od našej kolegyne Janky (ktorá sama stratila manžela), v ktorej nás poprosila o finančnú pomoc pre jej kamarátku:

"Pani Helena zo Slovenského Grobu  má dve deti Nikolku (3 roky) a Sebastiána (1 rok). Koncom minulého roka jej pri autonehode tragicky zahynul manžel a hoci si plánovali vlastné bývanie, zostali sami v jednej izbe v rodičovskom dome. Pani Helena síce býva v spoločnej domácnosti s rodičmi, sestrou s rodinou a babkou, ale je na rodičovskej dovolenkea finančne je aj napriek pomoci rodiny na tom veľmi zle." 
Preto sa naša organizácia rozhodla o výpomoc  v podobe poukážok na nákup potravín vo výške 60 Eur.

Naše združenie okrem organizácie prispelo aj sumou 70 Eur na zbierku motorkári deťom určenú na nákup špecializovaného drenážneho prístroja pre potreby oddelenia detskej JIS Bratislava Kramáre. Podrobnosti o tejto zbierke nájdete v sekcii motorkári deťom. 

November 2012

Naše spriatelené občianske združenie Bunky Života nás listom požiadalo o finančnú pomoc pri  organizovaní Mikuláša pre DS Svetluška v Kunove. Nakoľko sme mali práve nakúpené poukážky na nákup v obchodnom reťazci, darovali sme tri z nich v úhrnnej hodnote 60,-Eur tomuto združeniu.

Pani Andrea z Bratislavy nás listom poprosila o pomoc pre malú Tamarku a Dominiku, ktorým zomrela pred ôsmimi rokmi mama a do starostlivosti boli zverené starým rodičom. Po smrti dedka ostala na ich výchovu už len 71 ročná babka. S problémami im zabezpečovala ich denné potreby, aj z toho dôvodu, že otec neplatí výživné načas a v plnej výške. Tejto rodine sme poslali poukážky na nákup potravín v obchodnom reťazci v hodnote 60,- Eur.

Po naliehavých a urgentných prosbách pani Márie z dedinky Mojzesovo, ktorá vychováva 4 deti sme aj jej zaslali poukážky v hodnote 40,- Eur. Jej dcéra Sandra podstúpila už dve náročné operácie srdca a čaká ju ešte ďalšia operácia. Po minulé roky pani Mária dostávala na dcéru opatrovateľský príspevok, ale od januára 2012 jej bol nepochopiteľne zrušený. Navyše jej dcére diagnostikovali aj detskú mozgovú obrnu, čo opäť zvýšilo náklady na liečenie, ako aj cestu na vyšetrenia. 

Október 2012

Pre malú 3-ročnú Karinku sme v tomto mesiaci poskytli finančnú pomoc vo forme nákupných poukážok v hodnote 60,- Eur. Na tento veľmi smutný prípad, kedy rodina tragicky stratila živiteľa a na celú starostlivosť o choré deti ostala toho času nezamestnaná matka sama, nás upozornili zo združenia Bunky života, ktoré sa im tak isto snažilo výjsť v ústrety a finančnou pomocou zakúpiť plienky, potraviny ale aj lieky.

Pánovi Jaroslavovi sme poslali nákupné poukážky v hodnote 40,- Eur. O pomoc nás požiadal listom, v ktorom opísal ťažkú finančnú situáciu z dôvodu ochorenia jeho dcéry Kristínky. Vzhľadom na to, že jej bola diagnostikovaná leukémia, bolo a aj bude potrebné pravidelne navštevovať detské onkologické oddelenie v Košiciach.

September 2012

Pani Andrea B. z Galanty sa na nás obrátila s prosbou o pomoc pri zakúpení špeciálnej rehabilitačnej pomôcky pre jej 4 ročnú dcérku Alexandru, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá. Jednalo sa o loptu Physio roll, ktorá podľa doporučení doktorov pomáha pri tak ťažkej diagnóze akou určite je spastická kvadruparéza a detská mozgová obrna. Po oboznámení sa s finančnou situáciou v rodine a vzhľadom na vážnosť diagnózy sme sa rozhodli tieto náklady v celej výške 61,73 uhradiť z účtu združenia a poslať aj nákupné poukážky vo výške 40,- Eur.


Jún 2012

Pre internátnu školu pre nepočujúcich v Bratislave sme poskytli finančný dar vo výške 120,- Euro ako príspevok na školu v prírode pre dve deti Romanka a Alexandra, ktorí navštevujú túto školu. Nakoľko pochádzajú zo slabších sociálnych pomerov, rodičia ani len neuvažovali o možnosti poslať ich na ozdravný pobyt so spolužiakmi do prírody. Vďaka nášmu príspevku, ale aj pomoci školy a doplatení rodičmi mohli tieto deti po prvýkrát vychutnať čaro spoločného výletu so spolužiakmi. 

Apríl 2012

v tomto mesiaci sme ukončili charitatívnu zbierku s názvom Motorkári deťom. Za vyzbieranú sumu 3698,-Euro sme zakúpili špeciálny dýchací prístroj Vapoterm 2000i spolu so zmiešavačom kyslík/vzduch značky Sechrist 3500. Zoznam prispievateľov, ako aj foto z odovzdávania viď sekcia motorkári deťom.

November 2011

Naše združenie bolo oslovené aj dvomi mamičkami z Detvy, ktoré zjavne nemajú ľahký osud. Pani Martina K. z Dúbrav sa stará o 4 deti a pokiaľ manžel pracoval vyzeralo byť všetko v poriadku. Nakoľko však trpí chorobou chrbtice a čaká na operáciu nechcú ho nikde zamestnať na trvalejší pomer. Momentálne žijú len z rodičovského príspevku a prídavkov na deti, a tak aj táto rodina dostala od nás aspoň symbolický darček pod stromček v podobe poukážok na 40 eurový nákup.

Pani Lenka O., rovnako z Dúbrav nám veľmi podrobne opísala svoj príbeh, ktorý zo začiatku vyzeral bezproblémovo. Má 3 zdravé deti a manžela, ktorý pracoval a zarábal na živobytie pre všetkých. Zlom však nastal zo dňa na deň, keď manžel ťažko ochorel a odviezli ho do nemocnice. Dlhotrvajúce ochorenie a slová lekárky – „pripravte sa na to najhoršie“ prevrátili ich život naruby. Našťastie sa zdravotný stav otca mierne zlepšil a môže byť s nimi doma, ale i tak každodenná realita s minimálnym príjmom, kde manželov invalidný dôchodok ide celý na lieky a 5 členov domácnosti žije z jednej materskej, nie je jednoduchá. Preto sme aj tejto rodine poslali dve poukážky po 20 eur.

Ostatným príspevkom v novembri bola prosba našej kamarátky Sašky zo Združenia Bunky života o príspevok pre malú Karinku, ktorá má diagnostikovanú spinálnu svalovú atrofiu. Saška pozná osobne túto rodinu a vie, že pani Silvia (Karinkina mama) to má naozaj ťažké, pretože sa stará o 2 deti, bývajú v nízko štandardnom nájomnom byte a žijú len z rodičovského príspevku na 2 deti. Len špeciálne plienky pre staršiu dcéru s touto diagnózou stoja cez 100 eur mesačne. Zaslali sme teda Saške 40 eurové poukážky, za ktoré nakúpila zdravotné pomôcky a odovzdala ich Karinke na koncerte, ktorý sama organizovala pre deti zo slabších sociálnych pomerov.

Október 2011

V tomto mesiaci sme aj vďaka príspevkom z 2% mohli rozbehnúť aj individuálnu pomoc pre sociálne slabšie či neúplné rodiny.

Pani Márii H., ktorá sa stará o 4 väčšie deti, pričom to najmladšie podstúpilo dve ťažké operácie srdca a má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, sme poslali poukážky na nákup potravín v hodnote 40 eur. Časté návštevy u lekárov, rehabilitácie a kúpele ich finančne veľmi zaťažili, a tak nezostáva na základné potreby pre 6-člennú rodinu.

Rovnako príspevok vo forme poukážok na nákup v hodnote 40 eur sme poslali aj pre pani Luciu P. z Krížovej Vsi. Jej syn Tomáš je onkologicky chorý, čo si vyžaduje vysoké náklady na prepravu do nemocnice na liečenie, na lieky a zdravotné potreby, pričom už málo zostáva pre ďalšie 3 deti.

Ďalších 40 eur vo forme poukážok sme poslali slobodnej mamičke Pavle R. z Bratislavy, ktorej syn ma diagnostikovanú leukémiu. Táto neúplná rodina býva v podnájme a keď to pripočítame k obvyklým životným nákladom, tak z rodičovského príspevku a náhradného výživného nezostane takmer nič. Preto sme sa rozhodli prispieť aspoň takouto jednorazovou sumou.  

Rovnaký príspevok vo forme poukážok sme poslali aj pani Márii L. zo Šale, ktorá nás oslovila v mene svojho syna Vladka, ktorý má diagnostikovanú akútnu lymfatickú leukémiu. Odvtedy absolvovali množstvo vyšetrení a strávili mnoho dní na bratislavskej onkológii. Navyše v tomto roku diagnostikovali rakovinu aj u manžela a Vladkovo otca, takže náklady na cestovné a lieky sa enormne zvýšili.

September 2011

Po dlhšej prestávke vynútenej nedostatkom peňazí sme sa opäť rozhodli pomôcť sociálne slabším rodinám, ktorých deti navštevujú špeciálnu školu pre nepočujúcich. Po 50 eur sme prispeli na zníženie dlhu voči škole pre malú Ráchel, o ktorú sa stará sama matka (nezamestnaná), pre Peťka z Beckova, o ktorého sa stará otec sám, pre Alexandru zo Strekova (matka je sama a nezamestnaná), pre Kristínu zo Stupavy, o ktorú sa stará len mama, pre Viktora z Bratislavy s takisto nezamestnanou mamou a pre Veroniku z Gajar, kde je tiež matka nezamestnaná a v rodine má ešte ďalších dvoch sluchovo postihnutých súrodencov. Celková suma 300 eur bola odoslaná na účet Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici, pričom pani hospodárka už zabezpečila pripísanie jednotlivých súm určeným deťom.

November 2010

V tomto mesiaci sme sa rozhodli pomôcť sociálne slabším a neúplným rodinám na Základnej škole internátnej pre nepočujúcich v Bratislave
Pre deti Alexandra P. (5 r.) a brata Juraja P. (3 r.) sme prispeli po 50 Eur na vyrovnanie dlhu stravnej jednotky na tejto internátnej škole. Ich matka je samoživiteľka, je nezamestnaná a napriek tomu že nemajú vlastný byt a bývajú v záhradnom domčeku sa snaží aby deti navštevovali túto špecializovanú školu.
Pre Alexandru A. (14r.) sme prispeli sumou 50 Euro na stravu,pretože matka je rozvedená a cestuje z obce Strekov v okr. N. Zámky a aj napriek všemožnej snahe ich dlh mierne narastá.
Pre Andreu T. (11r.) sme takisto prispeli sumou 50 Euro, pretože obaja rodičia sú nezamestnaní a do tejto špecializovanej školy musia cestovať až Nového mestan/Váhom. Táto suma pomôže preklenúť dlh na stravnom.

Pre samotnú internátnu školu sme sa rozhodli "uhasiť" najakútnejší nedostatok posteľného prádla ktoré má už svoje roky a deti musia neraz používať aj poškodené. Zakúpili sme teda 30 sád pevnejšieho posteľného prádla od slovenského výrobcu v hodnote 450 Eur, a tieto sady sme darovali škole.   

 Október 2010

 V tomto mesiaci sme dostali žiadosť o finančný príspevok od pani Oľgy M. z Popradu z dôvodu náročnej liečby jej syna Martina , ktorý bol operovaný na onkológii v Košiciach, má endoprotézu predkolenia a je stále na tomto oddelení sledovaný. Hoci manžel pracuje, jeho prijem stačí na základne potreby a nájomné. Tejto rodine sme poslali 40 Euro v potravinových poukážkach na nákup v hypermarkete.

 Od pani Viery z Bratislavy sme dostali pre naše združenie  do daru 15 sád bieleho posteľného oblečenia na charitu. To sme obratom venovali Základnej škole internátnej pre nepočujúcich v Bratislave na Hrdličkovej ulici.
 
September 2010

 V septembri sme poslali dvom rodinám na východ potravinové poukážky na nákup v hypermarkete v hodnote 2 x 60 Euro
 
V prvom prípade ide o pani Evu H. z Prešova, ktorá ma troch synov a je samo živiteľkou rodiny. Stredný, 5r. syn Samko ma diagnostikovaný nádor na mozgu, prešiel rádioterapiou, chemoterapiou v nemocnici Košice. Pani Eva je s ním na predĺženej materskej zo zdravotným dôvodov. Náklady na cestovanie a liečenie sú veľmi vysoké, a tak sme sa rozhodli pomôcť 60 Eurovou poukážkou.
 
V druhom prípade pani Adely T., ktorá nás požiadala o pomoc pre svoju dcéru Sabínku ktorá sa rok lieči na onkológii a je po transplantácii kostnej drene a rádioterapii. Manžel je nezamestnaný a pokiaľ je Sabínka v nemocnici s mamou, sa stará doma o dve ďalšie dcéry. Aj pre túto rodinu sme poslali 60 Eurovú poukážku na nákup potravín v hypermarkete.
 
 
August 2010

 V lete sme dostali do združenia ponuku na väčšie množstvo jednorazových plienok, ktoré sme obratom darovali do detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Nakoľko sa jednalo a najmenšiu veľkosť, 440 kusov plienok pokryje na určité obdobie potreby oddelení s malými kojencami.
 

Máj 2010

 v tomto mesiaci sme ukončili dlhšie trvajúcu zbierku motorkárov Slovenska (od januára až do apríla) a výťažok odovzdali na oddelenie detskej JIS nemocnice Kramáre. Výsledná suma sa ustálila na veľmi pekných 1111,- Euro. Peniaze boli prioritne určené na nákup špeciálneho dávkovacieho prístroja na lieky. Po nákupe nám bola predložená faktúra z nákupu s tým, že máme možnosť si tento prístroj aj označiť ako dar. :) Všetkým prispievajúcim (zoznam tu) patrí vďaka.

Apríl 2010

Oslovila nás rodina v hmotnej núdzi až od Prešova, a to z dôvodu že otec musi veľmi často s najstarším synom dochádzať na chemoterapiu a zároveň sa musí starať aj o dvojročnú dcéru, pretože matka je s rizikovým tehotenstvom v nemocnici. Pre túto rodinu sme zakúpili potravinové nákupné poukážky do hypermarketu v hodnote 70 Euro. Ak sa táto pomoc osvedčí a situácia v rodine sa nezlepší tak pomoc ešte rozšírime.

Marec 2010

Pre žiaka 7. triedy Adama zo Základnej školy na Nedbalovej ulici sme prispeli na čiastočné zaplatenie školy v prírode vo výške 100 Euro. Je z rozvedenej rodiny, a aj napriek tomu ze matka ma dve zamestnania nestači detom zaplatiť okrem všetkých bežných výdavkov aj takúto aktivitu. Preto sme po dohode s pani triednou učiteľkou zvolili preplatenie dvoch tretin z nášho združenia a jednej tretiny zo strany matky.

December 2009

Vďaka sponzorskému príspevku od Luboša Oboňu v hodnote 100 € sme nakúpili vianočné kozmetické balíčky určené pre osamelé ženy dočasne bývajúce v Majáku nádeje. Ich deti majú darčeky zabezpečené, ale maminy takto dostali svoj prvý vianočný balíček pod stromček.

Pomoc v tomto mesiaci sme orientovali na viacero strán. Tou prvou bola už neodmysliteľná akcia Mikuláš, kde sme pripravili v sume 125 Euro 25 balíčkov pre detský domov Malacky (fotky tu) .

Ďalšou veľmi úspešnou akciou bola zbierka motorkárov pre detskú onkológiu a detské JIS-ku kde sme odovzdali 1000,- a 400,-Euro (naše združenie prispelo sumou 89,- E) fotky tu.

Prispeli sme aj formou peňažnej pomoci na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pre Janku Š. z Bratislavy. Je toho času nezamestnaná, jej zdravotné postihnutie (nepočujúca a má poškodenie zraku na oboch očiach) dovoľuje pozerať TV maximálne z jedného metra, a tak požiadali sociálny odbor o príspevok na zakúpenie TV s väčšou uhlopriečkou. Od úradu dostali 165,- E, naše združenie prispelo takou istou sumou. Zvyšok hradia rodičia. 

Posledným príspevkom bolo preplatenie faktúry na zdravotné pomôcky vo výške 106,- E... a to konkrétne na špeciálne obväzy Mepitel a Mepilex transfer pre pani Andreu V zo Veľkých Levárov. Ich dcéra Margarétka trpí ojedinelou kožnou chorobou ľudovo nazývanou choroba motýlích krídiel (Epidermolysis bullosa dystrophyca). Každý neopatrný dotyk totiž spôsobuje poranenia a tak musia obväzovať cele telíčko jemnými obväzmi a špeciálnymi náplasťami. Nakoľko tieto špecílne zdravotné pomôcky neprepláca poisťovňa, musia ich hradiť z vlastného vrecka

November 2009

 
V novembri sme prispeli rodine z Dolného Kubína a to konkrétne nákupnými poukážkami v hodnote 200,-Euro. Táto rodina s ôsmimi deťmi je vo finančnej núdzi a preto mladšie deti ani nechodia na obedy ani do družiny, a staršie na strednej škole takisto nechodia na obedy. Otec zostal na invalidnom dôchodku, staraju sa o jedno postihuté dieťa, ale i tak sa zo všetkých síl snažia zabezpečiť pre deti maximum (jedna z dcér tento rok maturuje). Najlepšou pomocou teda boli poukažky na nakup potravín.

Október 2009

Pre malú nepočujúcu Alexnadru z Internátnej školy sme uhradili stravu v hodnote 100 Euro z dôvodu, že sa o ňu stará sama matka ktorá je nezamestnaná a navyše v hmotnej núdzi.

September 2009

Začiatok školského roku je vždy nápor na peňaženky rodičov, a preto sme sa v združení rozhodli zintenzívniť našu pomoc sociálne slabším rodinám.
Pani Kamila nám poslala kontakt na p. Danaj C., ktorá má 6 detí, najstarší chlapec Maťko má 17 rokov a chodí na SOU-farmaceutické do Slovenskej Ľupče, býva na internáte. Okrem neho má 11-ročného šiestaka Jakuba, 8-ročnú tretiačku Svetlanku, 6-ročného prváka Viktorka a ďaľšie dve dievčatá 4-ročnú Zlatku a takmer 2-ročnú Pavlínku. Zlatka chodila minulí rok do škôlky, ale tento rok im to kvôli financiám nevyšlo. Preto sme sa rozhodli po komunikácii s ekonómkou SOU uhradiť Martinovi stravu a ubytovanie na 4 mesiace sumou 201,78 Euro. Vďaka tomu sa určite mladšie deti dostanu na obedy alebo do škôlky.

Oslovili nás opať zo Základnej školy pre nepočujúcich, kde sme prispeli 100 Euro na stravu a ubytovanie pre Alexandra P., pretože žije s matkou ktorá sa dostala do ťažkej situácie a momentálne žijú aj s deťmi v záhradnom domčeku. Dlhy voči škole sa snaží splácať, no veľakrát po splatení jedného narastá ďalší, pretože musia hradiť ubytovanie a stravu 3 x denne.

Pre súrodnecov Ervína P. a Lindu P. sme uhradili stravu a ubytovanie vo výške 200 Euro, pretože obaja rodičia sú toho času nezamestnaní, sú sluchovo postihutí a navyše s deťmi každý týždeň cestujú až z Nového Mesta n/ Váhom, čo pre nezamestnaný rodičovský pár tvorí veľmi veľkú  záťaž domáceho rozpočtu

Apríl 2009

V tomto mesiaci sme prispeli súrodencom Oliverovi a Kevinovi na stravu v Internátnej škole sumou 100 Euro, pretože ich sitácia je nezávidenia hodná. Navštevujú školu pre nepočujúcich, ich obidvaja rodičia su takisto nepočujúci a momentálne obaja bez zamestnania a stabilného príjmu. Napriek tomu však svoje dlhy voči škole postupne vyrovnávajú.

Rok 2008

Začiatkom roka sme sa rozhodli pomôcť ďalším individuálnym prípadom v hmotnej núdzi. Naše kroky smerovali do Základnej Školy pre nepočujúcich na Hrdličkovej ulici, kde sme s pomocou pani riaditeľky a sociálnej pracovníčky vybrali tri najvážnejšie prípady. Všetko sú to rodiny, kde sa vzorne starajú o deti, ale z dôvodu straty zamestnania či straty partnera im jednoducho nevychádzajú peniaze na úhradu internátnej školy.

Január 2009, Február 2009, Marec 2009

Sumou 100 Euro sme prispeli žiakovi 8 triedy Michalovi B. Matka pani Mária je vdovou, stará sa o dve maloleté deti a vzhľadom na to že býva v Púchove je nútená cestovať s Michalom ktorý je sluchovo postihnutý do tejto špecializovanej školy. Náklady na internát a celodennú stravu sú približne v sume 60 euro mesačne. Tento náš príspevok teda uhradil januárové a čiastočne aj februárové náklady.

Sumou takisto 100  Euro sme vo februári 2009 prispeli rodine malej Kristínky z prvého ročníka. Rodičia  Lucia P a Ján P. sú z Plaveckého Štvrtka a sú dlhodobo vo finančnej tiesni z dôvodu straty zamestnania oboch rodičov. Aj napriek tomu že momentálne žijú len z príspevkov v hmotnej núdzi, pravidelne dochádzajú s malou Kristínkou do školy a veľmi sa snažia aby dostala patričné vzdelanie. Mesačne posielajú na stravu a ubytovanie, avšak zlá finančná situácia im nedovoľuje zaplatiť celú sumu a tak vzniká dlh voči škole. 

V marci 2009 sme poslali opäť 100 euro na účet Základnej školy internátnej pre nepočujúcich ako pomoc pre prváčku Lauru V. Jej matka p.Štefánia  cestuje z Holíča a v rodine majú dlhodobo zlú situáciu. Otec neprispieva na dcéru a tak matka len s problémami dokáže zabezpečiť dopravu, stravu a ubytovanie v tejto internátnej škole. Dúfajme že aj vďaka našemu príspevku sa podarí priblížiť k úplnému vyrovnaniu dlhu voči škole.

Decmber 2008

V tomto mesiaci sme zorganizovali Mikulaša v Majáku Nádeje na Krapatskej ulici. Fotografie s tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť hneď na uvodnej stránke alebo TU.

Zároveň sme aj  s rozdaním Mikulášskymi darčekmi od ďalšieho  sponzora darovali tomuto zariadniu sumu 2000.-Sk, ktorou sme pokryli náklady na stravu pre dve nové deti predškolského veku počas prázdnin a sviatkov. Tieto detičky sú v tomto zariadení bez rodičov, a tak je potrebne pre nich variť aj počas týchto dní.

November 2008

Pani účtovníčka Zuzana s ktorou sme spolupracovali minulý mesiac doporučila pomôcť dalšiemu prípadu osamelej matky s dvoma malými deťmi, ktorá aj napriek všetkej snahe nedokáže hneď pokryť náklady spojené so začiatkom školského roku. Preto sme aj tu poslali 1000,-Sk na učet jedálne pri ZŠ Macharova pre Dominika a do ZŠ Černyševského tak isto 1000,-Sk kde sa stravuje dcéra Veronika. Táto suma jej aspoň čiastočne dopomôže pokryť náklady ktoré sú spojené s deťmi a s družinou či jedálňou.

Október 2008

Pani Silvia ktorá dostala na nás kontakt od Natálie, nam poslala list v ktorom nás poprosila o pomoc, pretože je vo veľmi ťažkej životnej situácii. Má dve malé deti, a je dlhodobo prácenenschopná. Má problémy s ľadvinami a pravidelne musi chodiť na dialýzu. Nakoľko biologický otec nejaví záujem akokoľvek pomáhať a naopak ešte situáciu zhoršuje súdmi, tak sme prispeli pani Silvii sumou 1500,-Sk na liečebné pomôcky, resp lieky, ktoré musí pravidelne užívať. 

Pre pani Renátu K. sme v novembri preplatili stravu pre jej dve malé deti. Na Základnú školu Černyševského 8 sme poslali 1000,-Sk do školskej jedálne pre Jakubka, a ďalších 1000,-Sk do škôlky pre Ninku na Piflovu ul. č. 10. Pani Renáta K. má ťažkú životnú situáciu, pretože je vdova a má štyri deti na ktoré je sama. Dvom najmladším sme preto poslali túto pomoc.

Na doporučenie našej členky Natálie sme prispeli pani Helene na stravu pre jej syna Dávidka sumou 3000,-Sk na celý školský rok. Chodi na Základnú školu Podzáhradna ul. Otec sa dlhodobo vyhýba plateniu výživného a tak pre osamelú matku z nižším príjmom je problém výjsť s peniazmi. Ošatenie jej po synoch poskytuje Natka, my sme prispeli rovno zaslanim penazí na účet školskej jedálne.

Na akciu v Bernolákove ktorú organizuje občianske združenie Bunky Života sme prispeli na občerstvenie, pitný režim, sladkosti ale hlavne na dopravu detí (prenájom autobusu) z Detského domova v Myjave do Bernolákova a späť sumou 8000,-Sk  

September 2008

V septembri padla voľba na pomoc opusteným matkám s viacerými deťmi.

Deťom pani Zuzany a Marty, toho času ubytovaných v Majáku sme preplatili školskú družinu, obedy a krúžok na celý rok v sume 2 x 2000,-Sk

Bývalej klientke centra, pani Zlatici sme uhradili 2000,-Sk na záujmový krúžok pre dve deti

Rovnako bývalej klientke centra, pani Márii sme prispeli na lieky pre syna ktorý trpí celiakiou v sume 2000,-Sk.

A taktiež bývalej klientke centra pani Soni sme pre dve deti uhradili výtvarný a hudobný krúžok v sume 2000,-Sk.

 

August 2008

V auguste pribudli v Majáku Nádeje dve maličké deti bez rodičov. Príbeh je to veľmi smutný, pretože aj napriek tomu že majú oboch rodičov, tí im nedokázali zabezpečiť základnú starostlivosť. Deti boli podvyživené, báli sa vody... Nutnosťou bolo zabezpečiť večerný a nočný dohľad pre tieto deti elektronickým bezdrôtovým babysiterom. Plnú sumu vo výške 3499,-Sk uhradilo naše združenie.

 

Júl 2008

Pre Maják Nádeje sme v júli preplatili zakúpenie špeciálneho detského digitálneho  teplomera v sume 1540,-Sk, Na tábor pre deti sme prispeli sumou 1000,-Sk, a nakoľko deti nemajú v tomto mesiaci stravu v škole, tak sme prispeli sumou 1800,-Sk na chladenú stravu určenú pre tie deti, ktoré sú v tomto zariadení bez rodičov.

 

Jún 2008

Po kratšej prestávke v našich príspevkoch sme opäť navštívili Maják Nadeje, kde nás požiadali o pomoc pre rodinu v hmotnej núdzi kde rodičia aj napriek maximálnemu úsiliu nedokázali zaplatiť zubný strojček pre syna. Aj napriek preplateniu poisťovňou ešte stále zostáva pomerne vysoká suma nad rámec rozpočtu tejto rodiny. Túto sumu (1500,-Sk) sme zaplatili my

 

Január 2008

Členka nášho združenia Katka nám u svojho zamestnávateľa (T-mobile) zabezpečila  300 kusov sponzorských balíčkov z poslednej série Superstar. Tričko, obal na CD a prívesky s mobíkmi zožali väčší úspech než sme predpokladali. Nezabudli sme na školu a internát pre telesne postihnuté deti ROSA, na Maják nádeje Karpatská a na Školu pre nepočujúce deti. I keď to nie je finančný príspevok, detská radosť bola prekvapujúco veľká.

 

December 2007

Na Mikuláša sme okrem osobnej účasti (Mikulášom samým J) pri rozdávaní darčekov prispeli aj sumou 1500,-Sk na darčeky. Iný sponzor zaplatil 25 kusov balíkov, my sme touto sumou doplatili ďalších desať kusov a pozvali aj deti z druhého centra pre matky s deťmi v núdzi.

 

November 2007

Pani Jarmile z Majáku nádeje, ktorá je toho času na materskej dovolenke a stará sa o malé dieťa (a je bez trvalého bývania), sme preplatili bývanie sumou 2700,-Sk. Aj napriek tomu že pracuje na čiastočný úväzok, financie jej nestačia na platenie ubytovania načas. Vždy však svoj dlh vyrovná, aj keď tým znova nemá na ďalší mesiac. Preto sme jej túto „medzeru“ vo výdavkoch pokryli aby mohla platiť načas.

 Na ZŠ internátnej pre nepočujúce deti na Hrdličkovej ul. sme poskytli sociálnym prípadom detí kde rodičia s veľkými problémami stíhali platiť stravu, ubytovanie a cestovne (všetko cezpoľní) príspevok dvom rodinám z ktorých každá má v škole súrodenecký pár a to vo výške 2000,-Sk na rodinu, teda dohromady 4000,-Sk. Tieto peniaze boli použité na úhradu stravného a nákladov spojených s ubytovaním.

  

Október 2007

Oslovili ma zo ZŠ Nedbalova, (Staré mesto),kde majú sociálny prípad žiaka 7 triedy, ktorý ma otca dlhodobo PN (neliečiteľná choroba) a žijú len z opatrovateľských peňazí čo dostáva manželka ktorá sa o neho stará. Tento chlapec počas celej doby školy nebol ani raz (!) na žiadnom výlete, pretože na to nikdy nemali. Prispeli sme teda sumou 1000,-Sk na školský výlet, ktorý sa uskutočnil v októbri.

  

September 2007

ďalšia pomoc bola na ZŠ Dubová, kde majú prváka, ktorého mama sa zdráhala udať adresu bydliska. Nakoniec sa zistilo že ma na starosti upratovanie podchodu a dvoch zastávok MHD v Bratislave a býva aj so synom v malom „kumbáli“ v podchode. Riaditeľ ZŠ v rámci svojich kompetencií zabezpečil družinu pre syna zadarmo, my sme prispeli sumou 2760 SK,- Sk na stravu na cely školský rok (zostatok stravy pravidelne dopláca matka). Na stravu by teoreticky prispel aj miestny úrad, ale pani o niekoľko malo korún presahuje minimálnu hranicu príjmu nad ktorou sa už príspevok neprideľuje.

  

Júl 2007

pre štyri deti zo slabších sociálnych pomerov sme zaplatili kompletný táborový pobyt v cene 15 000,- Sk, ktorý organizuje naše spriatelené OZ Pre Radosť. Jedna svedomitá mamička obratom poslala na účet za dve deti 4000,-Sk (dohoda bola že sa budú podieľať na výdavkoch), druhá do dnešného dňa neposlala žiadnu sumu, čím si znemožnila ďalšiu pomoc (aj keď je to ťažký sociálny prípad).