O nás

Združenie detská radosť je tak, ako už jasne hovorí názov zoskupenie ľudí, ktorí chcú dobrovoľne pomáhať deťom. Naše aktivity sú orientované na deti z detských domov, ústavov sociálnej starostlivosti, či zo sociálne slabších pomerov. Účelom je aspoň čiastočné zlepšenie podmienok pomocou charitatívnych zbierok, organizovaním spoločenských akcií, či organizovaním prázdninových aktivít. Máme v pláne usporiadať aj letný tábor pre deti zo slabšie situovaných rozvrátených rodín, pre ktoré je klasický tábor nedostupný. Takisto sme pripravení podporiť aj konkrétne prípady, kde sa preukáže potreba osobnej či finančnej pomoci. Naše rady sú otvorené pre každého, kto zdieľa podobný názor, a je ochotný pomocť. Našou prioritou nie je kumulovať financie, ale predovšetkým pomáhať osobným pričinením.

Predseda ZDR:   Dušan Demovič

Podpredseda:   Karol Thiry 

Tajomník:   Natália Kubicová